Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne to badania, których celem jest wykrycie różnego rodzaju zakażeń wywoływanych przez bakterie, grzyby, wirusy czy pasożyty. Zakażenia, zwłaszcza układowe dotyczące jednego lub więcej narządów, stanowią prawdziwe wyzwanie dla współczesnej medycyny. W podstawowych badaniach laboratoryjnych takich jak badanie moczu trudno je rozpoznać, a jeszcze trudniej wyleczyć.

W celu wykrycia czynnika wywołującego infekcję stosujemy:

  • metody hodowlane (umożliwiają izolację drobnoustroju z badanego materiału pobranego od pacjenta),
  • metody serologiczne (wykrywające antygeny mikroorganizmów i/lub odpowiedź immunologiczną np. przeciwciała będące odpowiedzią organizmu na zakażenie),
  • metody genetyczne (wykrywające materiał genetyczny drobnoustrojów w pobranej od pacjenta próbce).

Badanie mikrobiologiczne z antybiogramem

Badanie mikrobiologiczne z określeniem lekowrażliwości to skuteczna metoda na walkę z drobnoustrojami. Badanie to polega na wykryciu mikroorganizmów, które powodują zakażenie. Wykonanie antybiogramu jest badaniem bardziej szczegółowym, ponieważ pozwala określić na jakie antybiotyki bakterie są wrażliwe. W tym celu pobiera się próbki z różnych miejsc, ale najczęściej wykonuje się badanie kału i moczu. Wysoka oporność drobnoustrojów na antybiotyki znacząco ogranicza możliwości leczenia zakażeń. Lekooporność patogenów i szybka zdolność rozprzestrzeniania się ich w środowisku stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego na świecie, także w Polsce. Przed laty oporność na wprowadzony lek rozwijała się powoli, obecnie pojawia się już w ciągu kilku miesięcy. Co zatem robić w praktyce, aby zachować możliwość dalszego wykorzystania antybiotyków do leczenia zakażeń? Należy przede wszystkim stosować antybiotyki z rozwagą i dążyć do terapii celowanej.