Jaki jest zakres normy i o czym mówi OB krwi?

Zdrowie jest jednym z najcenniejszych darów, jakie posiadamy. Właśnie dlatego tak ważne jest systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych, które pozwalają zweryfikować stan naszego organizmu i pomagają we wczesnym wykryciu różnego rodzaju schorzeń. W skład podstawowej morfologi krwi wchodzi tzw. OB. Czym jest to badanie? Jakie są jego normy dla poszczególnych grup wiekowych? I o czym mówi podwyższona lub obniżona wartość tego wskaźnika? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

OB - czym jest?

OB, czyli Odczyn Biernackiego to marker stanu zapalnego, który informuje nas, że organizm toczy wewnętrzną walkę. To opracowane w 1897 roku badanie określa prędkość, z jaką w ciągu jednej godziny krwinki czerwone opadają na dno przeznaczonego do tego naczynia. Jednostką badania są milimetry na godzinę (mm/h).

Należy podkreślić, że wskaźnik ten daje nam ważną, jednak dość ogólną wiedzę - nie wskazuje, w której części organizmu należy doszukiwać się problemów. Pomaga jednak sprawdzić ogólny stan zdrowia i daje sygnał, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych, bardziej szczegółowych badań. Jest więc bardzo użyteczny na wstępnym etapie diagnostycznym oraz podczas monitorowania zdrowia pacjentów.

O czym mówi?

OB należy do standardowego pakietu badań profilaktycznych. Może zostać także zlecone przez lekarza w przypadku podejrzenia schorzeń autoimmunologicznych, nowotworów, zmian reumatycznych, chorób zakaźnych, czy nawet martwicy tkanek. Chociaż jak już wspomnieliśmy nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, gdzie znajduje się stan zapalny, to jest sygnałem do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. Zaburzone OB może wiązać się ze schorzeniami, takimi jak m.in. zaburzenia pracy tarczycy, wysoki poziom cholesterolu we krwi, schorzenia wątroby, gruźlica, urazy narządów i tkanek, stres, zespół nerczycowy, zapalenie płuc, choroby reumatyczne, anemia, czy zawał serca.

Odczyn Biernackiego - jaki jest zakres normy?

Normy OB są uzależnione od płci i wieku pacjentów. Przyjmuje się jednak, że standardowe wskazania powinny wynosić:

  • dla noworodków (niezależnie od płci) - od 0 do 2 mm/h,
  • dla niemowląt do 6. miesiąca życia (niezależnie od płci) - od 12  do 17 mm/h,
  • dla kobiet do 50. roku życia - od 6 do 12 mm/h,
  • dla kobiet powyżej 50. roku życia - do 30 mm/h,
  • dla mężczyzn do 50. roku życia - do 3 do 8 mm/h,
  • dla mężczyzn powyżej 50. roku życia - do 20 mm/h.

Co warto wiedzieć?

Czy można dokonać samodzielnego odczytu i interpretacji OB? Niestety nie. W każdym przypadku konieczna jest konsultacja ze specjalistą. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wynik ten musi być odczytywany w szerszym kontekście, biorąc pod uwagę wyniki innych badań, wywiad medyczny i odczuwane dolegliwości. Konieczne jest też posiadanie specjalistycznej wiedzy, która pozwala połączyć ze sobą wszystkie elementy.

Warto także pamiętać, że:

  • Odczyn Biernackiego ocenia się z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta,
  • na wyniki wpływa wiele elementów, takich jak m.in. gorące kąpiele, obfite posiłki, czy niektóre leki,
  • możliwe jest nie tylko podwyższenie, ale także obniżenie wartości OB; przyczyną mogą być m.in. choroby alergiczne, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, nadkrwistość oraz niektóre leki, np. aspiryna, kortyzon oraz chinina,
  • podwyższone OB występuje u kobiet w ciąży (od 10. tygodnia ciąży) oraz podczas połogu i miesiączki.